Un espai on l'estudi i el desenvolupament personal són una prioritat

Formació

La Residència Universitària Sarrià no és un espai únicament dedicat a l'allotjament

A la residència s'assegura els mitjans perquè l'estudiant no només depengui de les hores de classes per a la seva formació acadèmica i personal, sinó que aquesta continuï en el seu lloc de residència.

Des de mitjans perquè la seva formació acadèmica es completi en espais habilitats per a l'estudi de cada matèria i per poder rebre classes particulars, fins a cursos proporcionats per la pròpia residència destinats a la formació personal, ja que tan important és el rendiment en els estudis com assimilar aptituds de convivència que permetin una correcta desimboltura en el món laboral i social.

Formació acadèmica

La Residència Universitària no només proporciona espais exclusius perquè els seus residents puguin rebre classes de reforç en diferents matèries i classes d'idiomes, sinó que els posa en contacte amb les millors acadèmies i professors particulars, perquè la seva educació no tingui fre en cap moment.

Les classes poden ser particulars o realitzar-se en grup, i els idiomes es poden enfocar a millorar els coneixements de la llengua o bé a l'obtenció de certificats homologats (Advanced, Delf, ...)

El resident que ho desitgi, pot informar la residència de les hores setmanals que necessiti per rebre classes, reservant una sala perquè pugui disposar de la tranquil·litat i l'ambient de concentració adequat en el curs de reforç.

Perquè tot resident disposi de les eines adequades per destacar en la seva matèria, la residència ha preparat uns cursos que poden ser d'interès com el curs d'oratòria i dicció o el de memorística.

Formació Personal

Formació Personal

La formació d'un universitari no acaba amb els coneixements adquirits acadèmicament. A la Residència Universitària Sarrià és prioritat juntament amb l’estudi, el desenvolupament personal, i per això no només proporciona un ambient de respecte i convivència, sinó que el complementa amb cursos de formació en matèries que ajuden a l'universitari a desenvolupar-se adequadament en el seu nou entorn.

  • Curs de cuina: tot i que a la Residència Universitària Sarrià tot resident disposa de servei de menjars en pensió completa, s'imparteix un curs introductori de cuina perquè el resident pugui desenvolupar-se després de la seva estada i sàpiga valorar la importància d'una alimentació sana i equilibrada .
  • Curs de bugaderia: per a un ús correcte de les instal·lacions de bugaderia de la residència, els residents poden rebre un curs en el qual se'ls indica el tractament correcte en el rentat de la roba personal.
  • Curs de protocol internacional: en la Residència Universitària Sarrià se li dóna molt valor a la importància d'una convivència sana i a la correcció en les formes. En aquest curs es donen les pautes de protocol internacional perquè sàpiguen desenvolupar-se en cultures i costums diferents a les occidentals.