Un espai on l'estudi i el desenvolupament personal són una prioritat

Serveis

Serveis dissenyats específicament per atendre i tenir cura de la formació

Guardamaletes

Perquè l'estada dels residents sigui el més còmoda possible, la residència compta amb un espai habilitat per emmagatzemar les maletes i pertinences personals que no van a ser útils durant un llarg període.