Área Privada

Presentació

Presentació

La Residència Universitària Sarrià compta amb un programa de beques pròpies d’allotjament per a estudiants que persegueixin l’excel.lència acadèmica i que puguin enriquir la convivència i el capital humà de la residència.

Aquestes beques són una ajuda per a famílies que fan un esforç per a que l’estudiant pugui estar en un entorn d’estudi d’alt rendiment i aconsegueixi els millors resultats possibles.

Amb la voluntat d’ajudar a famílies que requereixin una ajuda superior, la residència accepta sol.licituds especials d’aquelles persones que necessiten una ajuda per sobre de l’import de la beca normal.


Programa general de beques d’allotjament:
10 beques pròpies d’un 10% de descompte mensual per a residents que estiguin a la residència durant un curs complet, en habitació doble compartida.


Programa especial:
En el cas de ser un estudiant amb un expedient acadèmic excel.lent i amb unes necessitats d’ajuda econòmica superiors a la beca general, la residència accepta sol.licituds especials. En aquests casos s’estudiarà una ajuda de quantia superior.

Les beques especials van dirigides exclusivament a aquelles persones que necessiten una ajuda econòmica especial i que obtenen uns resultats excel.lents en els seus estudis. Per aquest motiu, si la sol.licitud és denegada l’estudiant no podrà optar per una plaça a la residència, ja que s’entén que no li serà possible fer front a les condicions econòmiques normals o a la beca general del 10%.


Per poder optar a aquesta beca, cal que els interessats omplin l’imprès de sol•licitud de beca que es troba en aquesta pàgina web o demanar-ho a la recepció.


Procés per la petició de beca:

  • Lliurar el formulari específic de beca i inscripció conjuntament i correctament emplenat.
  • Aportar dades econòmiques: Declaració de la renda de pare i mare, declaració de patrimoni. Fotocòpia de la última nòmina del pare i de la mare.
  • En cas d'estar gaudint d'una altra Beca declarar de quin tipus i quantia.
  • Aportar dades acadèmiques: qualificacions dels tres últims cursos.
  • Després de valorar la documentació rebuda, el Departament d'Admissions convocarà als candidats seleccionats prèviament per:
                1. Fer un test de selecció
                2. Realitzar una entrevista personalitzada


Si els interessats es posen en contacte amb la Residència, se’ls enviarà tota la documentació necessària i respondrem els dubtes.

La Residència es reserva el dret de rescindir la beca en el cas de que la informació facilitada sigui incorrecta o incompleta.

Dates de presentació de les sol•licituds: des de l’1 d'abril i fins el 15 de juny.

La resolució a la sol•licitud de beca, es comunicarà personalment a cada sol•licitant a partir del dia 1 de juliol.

Documentació