Área Privada

Condicions a complir

Les persones que rebin aquesta beca,

s’hauran de comprometre a facilitar les seves qualificacions sempre que el Departament d’Admissions ho cregui necessari, ja que, els bons resultats acadèmics, són indispensables per a poder seguir gaudint d’aquesta.

Si es considera que no es compleixen els requisits, es cancel•larà la beca.

L'incompliment de les Normes de Comportament exigides pel centre, suposarà en el becat a més de les amonestacions derivades del propi incompliment, la cancel•lació automàtica de la beca encara que no hagi finalitzat l'any acadèmic.

Absentar-se de forma injustificada i/o no estar al dia en els pagaments del centre, seran raons per a l’anul•lació immediata de la beca concedida.

Si no aconseguissis beca pel curs i no estiguessis interessat en allotjar-te amb nosaltres, has de signar una renúncia d’allotjament. En cas contrari, seguirem mantenint la teva inscripció per a tenir-te en compte com futur resident no becat, excepte beques especials.

Documentació